Công trình lắp đặt hệ thống máy nén khí cho nhà máy gạo Tiền Giang